Wat kunnen wij voor u betekenen

De bouwregelgeving is dan wel per 1 januari 2003 vereenvoudigd, maar toch kan nog steeds niet alles bouwvergunningvrij gebouwd worden.

Mocht u er zelf aan de hand van de stroom schema's niet uitkomen, dan kunnen wij u hierbij helpen.

Als blijkt dat er een bouwvergunning nodig is kunnen wij alle benodigde gegevens zoals tekeningen en berekeningen aanleveren.

 

Eventueel kan er door ons bij de desbetreffende Gemeente nadere informatie ingewonnen worden met betrekking op de door u gewenste (ver)bouw.

 

Ook als u geen bouwvergunning nodig heeft moet er aan de bouwregelgeving voldaan worden en kan de Gemeente u vragen om aan te tonen of u aan de bouwregelgeving voldoet, uiteraard kunnen wij deze gegevens verzorgen.

 

Download hier het Bouw informatie document betreffende de Welstand.

Wat is bouwvergunningvrij bouwen ?

 

Als een bouwplan voldoet aan de voorwaarden voor bouwvergunningvrij bouwen mag u zonder bouwvergunning bouwen. De regels in het bestemmingsplan, de gemeentelijke bouwverordening en in principe ook de gemeentelijke welstandseisen zijn in dit geval niet van toepassing. De regels met betrekking tot ondermeer veiligheid en gezondheid uit het Bouwbesluit en het burenrecht zoals vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek gelden echter wel. Als u gaat (ver)bouwen moet u er zelf voor zorgen dat u aan deze regels voldoet.

 

Hoe weet u of u een bouwvergunning nodig heeft ?

 

Bijgaand zijn de verschillende stroomschema's van het ministerie van Volkshuisvestiging, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer weergegeven welke u doormiddel van aanklikken kunt openen.

 

 

 

 

Min. VROM Bouwvergunningen online

 

Aanvraag formulier bouwvergunning downloaden

 

Bouwbesluit downloaden       Toelichting op het bouwbesluit downloaden

 

 

Het ontwerpen van bouwwerken is een vak apart. Arbo-Bouw kent de klappen van de zweep.